Události

Vyberte si kritéria, podle nichž chcete filtrovat akce v tabulce

.
  • Termínod Termíndo
  • Kategorie
  • Názevakce
  • Místo konáníakce

Procesní inovace
21.05.2014 - 22.05.2014,    08:30 - 16:30,    Místo konání: Ostrava

Procesní inovace je 2denní bezplatný seminář, jehož cílem je poskytnout účastníkům aktuální a kompletní přehled v oblasti procesních inovací. Během semináře je kladen důraz na praktické příklady. Seminář je určen osobám se základními - středně pokročilými znalostmi v oblasti inovací.

Celodenní občerstvení vč. obědu je pro účastníky zajištěno zdarma.

Program:

  • Základní seznámení s problematikou procesního řízení
  • Metody a nástroje inovování procesů, odhalování nefunkčností a plýtvání a přístupy neustálému zlepšování.
  • Metody zahrnuté do konceptu Štíhlé výroby (např. týmová práce, procesní a projektové řízení, systémy kvality, Totálně produktivní údržba, 5S, Rychlá změna, Kaizen, Řízení toku hodnot, Teorie úzkých míst, apod.)
  • Praktické zkušenosti s aplikací metod v konkrétních podmínkách firem, seznámení s výhodami a úskalími jejich aplikací (případové studie). 

Diskuse nad možnostmi zavádění procesních inovací ve Vaší firmě

Místo konání: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245, Ostrava, 3. NP, místnost č. 304

Určeno nejen pro: pracovníky malých a středních firem, podnikatelských inkubátorů, apod.

Lektor: Ing. Dušan Jeřábek

Po absolvování semináře účastník obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

V případě dotazů se můžete obracet na ing. Švajčákovou, e-mail: svajcakova@arr.cz, tel.: 595 691 261

ZpětFotografie z fotoarchivu Moravskoslezského kraje.