O nás

Profil společnosti

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. je akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj. Byla založena za účelem podpory rozvoje regionu a svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezského kraje. Veškerou svou činnost zaměřuje ve prospěch kraje, jeho obyvatel, ekonomických subjektů a institucí.

Činnosti Agentury pro regionální rozvoj jsou zaměřeny zejména na podporu rozvoje inovací, podnikání, investičního prostředí a brownfieldů v Moravskoslezském kraji.  V oblasti podpory inovací a podnikání se zabývá realizací aktivit vyplývajících z  regionální inovační strategie. Co se týká oblasti podpory investic a brownfieldů, Agentura pro regionální rozvoj se věnuje podpoře příchodu nových investorů a zároveň péči o investory stávající.

 

Back to Top