Volná místa

Volná pozice

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na tyto pozice:

 • Projektový manažer/manažerka
 • Asistent/asistentka ředitelky
 • Ekonom-ka/Projektový manažer-ka

Projektový manažer/manažerka

Popis činností:

 •  projektové řízení - příprava projektových žádostí, řízení realizace projektů dle podmínek poskytovatele dotace:
 • zpracování projektové žádosti a příloh,
 • řízení realizace projektu,
 • zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu,
 • řízení projektových změn
 • řízení a plánování zdrojů (lidské, finanční, materiální).

Další požadavky:

 • prokazatelné zkušenosti s projektovým řízením, zejména dotačních projektů EU,
 • znalost problematiky veřejných zakázek výhodou,
 • znalost regionu (Moravskoslezský kraj),
 • teoretická i praktická znalost problematiky regionálního rozvoje,
 • zkušenost s prezentací a projevem na veřejnosti,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, zejména Word, Powerpoint, Internet),
 • praxe min. 1 rok,
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni,
 • řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách, aktivní řidič,
 • schopnost a ochota dále se vzdělávat,
 • samostatnost, komunikativnost, pečlivost.

 Vzdělání:  vysokoškolské - zaměření ekonomické, technické, stavební

 Nabízíme:

 • práci v kolektivu malé organizace (nekuřácké pracoviště);
 • možnosti dalšího profesního vzdělávání;
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou, stravenky, homeoffice, atd.);
 • pružnou pracovní dobu.

Požadované doklady: profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností (součástí životopisu musí být vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů)

 V případě, že bude uchazeč pozván k osobnímu pohovoru, doloží tyto doklady: ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Předpokládaný nástup: 01.10.2017, příp. dle dohody.

Pracovní smlouva na dobu určitou.

 Výše uvedené materiály doručte do 14. září 2017 včetně (uzávěrka přihlášek) prostřednictvím emailu kasparkova@arr.cz nebo poštou na adresu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava s uvedením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, a s uvedením adresy podavatele. Přihlášky je možno podávat také prostřednictvím odpovědního formuláře na www.jobs.cz.

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

 V případě, že bude uchazeč přijat do pracovního poměru, doloží před podpisem pracovní smlouvy tyto doklady:

 •  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • vstupní pracovně lékařskou prohlídku.

Předběžný termín osobních pohovorů:  18. - 27.09.2017 v sídle Agentury pro regionální rozvoj, a.s.. Časový rozvrh bude uchazečům uveden v pozvánce na osobní pohovor nebo telefonicky.

 V Ostravě dne:  14. srpna 2017

Bližší informace: Renáta Kasparková, tel. 595 691 272, 733 363 722, email: kasparkova@arr.cz

 


Asistent/asistentka ředitelky

Popis činností:

 • vedení a zabezpečení agendy ředitelky společnosti
 • emailová a telefonická komunikace
 • vedení časových plánů práce ředitelky, organizace jejich plnění, včetně přípravy podkladových materiálů
 • organizace a zajištění tuzemských a zahraničních služebních cest ředitelky, zaměstnanců
 • organizace a příprava pracovních porad, pořizování zápisů z jednání a průběžná kontrola termínového plnění úkolů zadaných ředitelkou, pravidelný reporting plnění uložených úkolů 
 • zpracování, distribuce a archivace dokumentů ve společnosti
 • vyřizování administrativních úkonů
 • objednávání a evidence kancelářských i jiných potřeb
 • zajišťování agendy pro firemní akce
 • zodpovědnost za chod sekretariátu
 • asistence při přípravě konferencí a seminářů
 • příprava a obstarávání podkladů či potřebných dokumentů
 • aktualizace dat, webových stránek a interních databází
 • spolupráce s finančním a personálním oddělením
 • evidence firemní korespondence
 • spolupráce při inventarizaci majetku
 • evidence docházky
 • zabezpečení provozu budovy
 • péče o návštěvy

Další požadavky:

 • praxe na obdobné pozici min. 1 rok
 • základní znalost anglického jazyka
 • dobrý písemný a slovní projev
 • dobrá znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • dobré organizační a komunikační schopnosti
 • znalost psaní úředních/obchodních dokumentů
 • reprezentativní vystupování, spolehlivost, časová flexibilita
 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

 
Vzdělání: střední odborné s maturitou, v oboru administrativy či ekonomie

Nabízíme:

 • práci v kolektivu malé organizace (nekuřácké pracoviště);
 • možnosti dalšího profesního vzdělávání;
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou, stravenky, atd.);
 • pružnou pracovní dobu.

Požadované doklady: profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností (součástí životopisu musí být vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů)

V případě, že bude uchazeč pozván k osobnímu pohovoru, doloží tyto doklady: ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Předpokládaný nástup: 01.10.2017, příp. dle dohody.

Pracovní smlouva na dobu určitou.

Výše uvedené materiály doručte do 14. září 2017 včetně (uzávěrka přihlášek) prostřednictvím emailu kasparkova@arr.cz nebo poštou na adresu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava s uvedením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, a s uvedením adresy podavatele. Přihlášky je možno podávat také prostřednictvím odpovědního formuláře na www.jobs.cz.

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

V případě, že bude uchazeč přijat do pracovního poměru, doloží před podpisem pracovní smlouvy tyto doklady:

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • vstupní pracovně lékařskou prohlídku.

Předběžný termín osobních pohovorů:  18. - 27.09.2017 v sídle Agentury pro regionální rozvoj, a.s.. Časový rozvrh bude uchazečům uveden v pozvánce na osobní pohovor nebo telefonicky.

V Ostravě dne:  14. srpna 2017

Bližší informace: Renáta Kasparková, tel. 595 691 272, 733 363 722, email: kasparkova@arr.cz


Ekonom-ka/Projektový manažer-ka

Popis činností:

Ekonom/ekonomka:

 • zajišťování a kontrola smluvních vztahů organizace,
 • řízení finančních toků organizace,
 • jednání s bankovními ústavy,
 • sestavování rozpočtů dílčích akcí či projektů, jejich kontrola a dohled nad čerpáním,
 • sledování, vyhodnocování a informování vedení organizace o jejím hospodaření,
 • zastupování společnosti v jednání s daňovým poradcem a vnějším auditorem společnosti,
 • odpovědnost za technický stav budovy, vybavení a zařízení,
 • odpovědnost za běžný provoz organizace.

Projektový manažer/manažerka:

 • realizace projektů (zejména plánování lidských, finančních, materiálních zdrojů, kontrola stavu a postupu projektových prací, prezentace projektu vůči okolí),
 • zajišťování publicity projektu, dohled nad celkovou realizací, ukončením a kontrolou svěřeného projektu,
 • koordinace činností ve vztahu k poskytovateli dotace nebo klientovi,
 • odpovědnost za konzultace a další služby poskytované klientům,
 • komunikace s partnery.

Další požadavky:

 • zkušenosti s realizací projektů, zejména dotačních projektů EU,
 • orientace v problematice veřejných zakázek,
 • znalost regionu (Moravskoslezský kraj),
 • teoretická i praktická znalost problematiky regionálního rozvoje,
 • zkušenost s prezentací a projevem na veřejnosti,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, zejména Word, Powerpoint),
 • praxe min. 3 roky,
 • znalost anglického jazyka,
 • řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách, aktivní řidič,
 • schopnost a ochota dále se vzdělávat,
 • samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost, pečlivost.

Vzdělání:  vysokoškolské - zaměření ekonomické

Nabízíme:

 • práci v kolektivu malé organizace (nekuřácké pracoviště);
 • možnosti dalšího profesního vzdělávání;
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou, stravenky, homeoffice, atd.);
 • pružnou pracovní dobu.

Požadované doklady: profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností (součástí životopisu musí být vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů)

V případě, že bude uchazeč pozván k osobnímu pohovoru, doloží tyto doklady:

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Předpokládaný nástup: říjen 2017, příp. dle dohody.

Výše uvedené materiály doručte do 14. září 2017 včetně (uzávěrka přihlášek) prostřednictvím emailu kasparkova@arr.cz nebo poštou na adresu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava s uvedením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, a s uvedením adresy podavatele. Přihlášky je možno podávat také prostřednictvím odpovědního formuláře na www.jobs.cz.

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

V případě, že bude uchazeč přijat do pracovního poměru, doloží před podpisem pracovní smlouvy tyto doklady: výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, vstupní pracovně lékařskou prohlídku.

Termín osobních pohovorů se předpokládá v období 18. - 27.9.2017. O přesném termínu budete informováni telefonicky nebo emailem. Osobní pohovory budou probíhat v sídle Agentury pro regionální rozvoj, a.s..

V Ostravě dne:  14. srpna 2017

Bližší informace: Renáta Kasparková, tel. 595 691 272, 733 363 722, email: kasparkova@arr.cz

Back to Top