Volná místa

Volná pozice

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Projektový manažer/manažerka

Popis činností:

 • projektové řízení - příprava projektových žádostí, řízení realizace projektů dle podmínek poskytovatele dotace:
 • zpracování projektové žádosti a příloh,
 • řízení realizace projektu,
 • zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu,
 • řízení projektových změn
 • řízení a plánování zdrojů (lidské, finanční, materiální).

Další požadavky:

 • prokazatelné zkušenosti s projektovým řízením, zejména dotačních projektů EU,
 • znalost problematiky veřejných zakázek výhodou,
 • znalost regionu (Moravskoslezský kraj),
 • teoretická i praktická znalost problematiky regionálního rozvoje,
 • zkušenost s prezentací a projevem na veřejnosti,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, zejména Word, Powerpoint, Internet),
 • praxe min. 1 rok,
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni,
 • řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách, aktivní řidič,
 • schopnost a ochota dále se vzdělávat,
 • samostatnost, komunikativnost, pečlivost.

Vzdělání:  vysokoškolské - zaměření ekonomické, technické, stavební

Nabízíme:

 • práci v kolektivu malé organizace (nekuřácké pracoviště);
 • možnosti dalšího profesního vzdělávání;
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou, stravenky, homeoffice, atd.);
 • pružnou pracovní dobu.

Požadované doklady: profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností (součástí životopisu musí být vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů)

V případě, že bude uchazeč pozván k osobnímu pohovoru, doloží tyto doklady: ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2017, příp. dle dohody.

Výše uvedené materiály doručte do 27. července 2017 včetně (uzávěrka přihlášek) prostřednictvím emailu kasparkova@arr.cz nebo poštou na adresu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava s uvedením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, a s uvedením adresy podavatele. Přihlášky je možno podávat také prostřednictvím odpovědního formuláře na www.jobs.cz.

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

V případě, že bude uchazeč přijat do pracovního poměru, doloží před podpisem pracovní smlouvy tyto doklady:

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • vstupní pracovně lékařskou prohlídku.

Předběžný termín osobních pohovorů:  10. - 14. srpna 2017 v sídle Agentury pro regionální rozvoj, a.s.. Časový rozvrh bude uchazečům uveden v pozvánce na osobní pohovor nebo telefonicky.

V Ostravě dne:  29. června 2017

Bližší informace: Renáta Kasparková, tel. 595 691 272, 733 363 722, email: kasparkova@arr.cz

 

 

 

Back to Top