Volná místa

Volná pozice

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

PROJEKTOVÝ MANAŽER PRO ROZVOJ INVESTIČNÍHO PROSTŘEDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Popis činností:

 • Tvorba nabídky podnikatelských nemovitostí – vyhledávání a identifikace nových lokalit pro investice a podnikání – průmyslové zóny, rozvojové plochy, brownfieldy.
 • Podpora pro nové investice a investory – aktivní vyhledávání, jednání se zájemci, tvorba nabídky, prezentace nabídky.
 • After care – péče o zasídlené investory, komunikace s investory a firmami, zprostředkování řešení jejich potřeb, bariér rozvoje.
 • Prezentační akce zaměřené na představení investičního potenciálu kraje mimo kraj i mimo ČR.
 • Poskytování informací o dotačních možnostech pro firmy a o investičních pobídkách, krajských i národních.
 • Aktualizace, údržba, rozvoj a propagace webového portálu pro investory invest-msr.com.
 • Aktualizace interních i veřejných databází, spravovaných pro oblast investic a podnikání.
 • Účast na konferencích, workshopech, seminářích a jiných prezentačních akcích.

Další požadavky:

 • Znalost regionu,
 • praxe v oboru,
 • znalost anglického jazyka na výborné úrovni,
 • znalost projektového řízení,
 • řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách, aktivní řidič,
 • schopnost a ochota dále se vzdělávat,
 • samostatnost, komunikativnost, pečlivost.

Vzdělání:  vysokoškolské - zaměření ekonomické, technické, stavební

Nabízíme:

 • práci v kolektivu malé organizace (nekuřácké pracoviště);
 • možnosti dalšího profesního vzdělávání;
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou, stravenky, homeoffice, atd.);
 • pružnou pracovní dobu.

Požadované doklady:

 • profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností (součástí životopisu musí být vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů)

V případě, že bude uchazeč pozván k osobnímu pohovoru, doloží tyto doklady: ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Předpokládaný nástup: ihned, příp. dle dohody.

Výše uvedené materiály doručte do 25. května 2017 včetně (uzávěrka přihlášek) prostřednictvím emailu kasparkova@arr.cz nebo poštou na adresu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava s uvedením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, a s uvedením adresy podavatele. Přihlášky je možno podávat také prostřednictvím odpovědního formuláře na www.jobs.cz.

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

V případě, že bude uchazeč přijat do pracovního poměru, doloží před podpisem pracovní smlouvy tyto doklady:

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • vstupní pracovně lékařskou prohlídku.

Předběžný termín osobních pohovorů:  30. května 2017 v sídle Agentury pro regionální rozvoj, a.s. Časový rozvrh bude uchazečům uveden v pozvánce na osobní pohovor nebo telefonicky.

V Ostravě dne:  3. května 2017

Bližší informace: Renáta Kasparková, tel. 595 691 272, 733 363 722, email: kasparkova@arr.cz

 

 

 

Back to Top